70. + 80. léta

Běžná výměna

70. léta

 

 

  1975 - Sazka   1975 - SSSR divadlo

 

1976 - ČSLO     ČSLO 1977 (h.)   77 - Suroviny   

   78-ČSLO m.   Sazka 77   Sazka 78

 

 

  1979 - SSSR 

 

 

                                                                                                                                                                       

1980

   ČSLO č. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

1981

  ČS  

                                                                                                                                                                                                                                            

1982

    ruský  ČSS  

 

                                                                                                                                                                                                                                         

1983

 

  ČSSP č.   Sazka

   S novým  Joker č.

 

                                                                                                                                                                                                                                            

1984

 S novým  STSP m. Sběr   ČSPO  

 

  Sazka m. - český   MF 1   MF 2  

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

1985

ČSČK      S novým m.+č.

 Ospap  ÚZV   STSP   Sazka  

Litva

 

                                                                                                                                                                                                                                            

1986

ČSLO Žďas    MON   DP

 

Sberné   S novým   ČSSPB č.+m.

 

Sazka     ÚZV   Academica

 

  Strojsmalt1    Semena 

                                                                                                                                                                                                                                            

1987

    Tesla   Duslo  OOP  

 

ČSSP  DP bus   Interservis   

 

Literární č.  MAS 

 

  VŘSR   SZN

 

Palác   Sigma  

    Stavebnictví  Suroviny  SPM

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

1988

  Orličan - kamion   Bohemia   SZN

 

  Aero

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

1989

  ČSSP č.+ m.    šroubárna   světlomety 

 

  Melantrich  

 

Taxi   Sigma .   Barum